බස්සිගේ ආදර අන්දරය

බස්සිගේ නවාතැනට ගොඩවදින යාළු කුරුල්ලන්ට "බස්සිගේ ආදර අන්දරය" කතා මාලාවේ කොටස් ටික පිලිවෙලට කියවන්න ලේසි වෙන්නයි බස්සි මේ ගැජමැටික්ස් එක නිර්මාණය කලේ.20. දහඅටවෙනි කොටස : ගඟේ එගොඩ සහ මෙගොඩ
21. දහනමවෙනි කොටස : බස්සා කැම්පස් යයි.
22. විසිවෙනි කොටස : කවුද එයා? - 1
23. විසිඑක්වෙනි කොටස : කවුද එයා? - 2 
24. විසිදෙවැනි කොටස : ඉතින් ඊට පස්සෙ
25. විසිතුන්වෙනි කොටස : ආගමනයට පෙරමo තැනීම 
26. විසිහතරවෙනි කොටස : බස්සිගේ ආගමනය
27. විසිපස්වෙනි කොටස : කැම්පස් මඟුල් ගෙවල් හෙවත් බකට්
28. විසිහයවෙනි කොටස : දොර වැසීම  
29. විසිහත්වෙනි කොටස : ආපහු ගෙදරට
30. විසිඅටවෙනි කොටස : මෙතැන්සිට ඉදිරියට.....  
31. විසිනමවෙනි කොටස : චාටර් අගුළ සහ සුපිරි යතුර
32. තිස්වෙනි කොටස : සමාදාන විනිසුරුවරු  
33. තිස් එක්වෙනි කොටස : ක්වොන්ටම් කෙමෙස්ට්‍රි සහ ගෙම්බෝ
34. තිස්දෙවැනි කොටස : කෝච්චියේ ගමනක්
35. තිස්තුන්වෙනි කොටස : ලෙඩ බැලීම
36. තිස් හතරවෙනි කොටස : බලු පූස් යාලුවෝ 
37. තිස්පස්වෙනි කොටස : සුදු නෙලුම් 
38. තිස් හයවෙනි කොටස : පාට තුනේ අයිස්ක්‍රීම් 
39. තිස් හත්වෙනි කොටස : හැපි බර්ත්ඩේ ටූ යූ 
40. තිස් අටවෙනි කොටස : ස්තූති කථාව
41. තිස්නමවෙනි කොටස : ගිරා ගහ
42. හතළිස්වෙනි කොටස : අධ්‍යයන නිවාඩුව
43. හතළිස් එක්වෙනි කොටස : පුස්තකාලයේ දවසක් - 1
44. හතළිස්දෙවැනි කොටස : පුස්තකාලයේ දවසක් - 2
45. හතළිස් තුන්වෙනි කොටස : හෙටින් පස්සෙ නිවාඩු කාලේ
46. හතළිස් හතරවෙනි කොටස : ගෙදරට කොටුවීම
47. හතළිස් පස්වෙනි කොටස : සාප්පු සවාරි සහ හිරකූඩු
48. හතළිස් හයවෙනි කොටස : මගේ ආරක්ෂකයා
49. හතලිස් හත්වැනි කොටස : බස්සා Vs බොරළුගොඩ
50. හතළිස් අටවෙනි කොටස : ලොකුම වරද
51. හතළිස් නමවෙනි කොටස : හොර ගමන
52. පනස්වැනි කොටස : අහස් මාළිගා